Zápis konjugace: Preterite Tense
napsal jsem
vaše napsal jsi
on ona napsal
my psali jsme
vy napsal jsi

Jaký je konec escribir?

Abychom vytvořili prostý budoucí čas, přidáme k infinitivnímu tvaru slovesa slovesnou koncovku. Všechny tři druhy pravidelných sloves (-ar, -er, -ir) mají v budoucím čase prostém stejné koncovky. Konjugace slovesa escribir tedy bude: Budu psát

Jaká je forma escribir?

Režim: Orientační
Osobní zájmeno Časování
Vy píšete
On ona píše
Nás psali jsme
Vy píšete

Jaké jsou konjugace escribir?

Escribir je španělské nepravidelné sloveso, které znamená psát.

Zápis konjugace: přítomný čas.
píšu
vaše píšete
on ona píše
ns. psali jsme
vs. píšete

Jaký je předběžný čas Bebera?

Beber je španělské sloveso, které znamená pít. Beber je konjugován jako pravidelné er sloveso v předčasném čase.

drink Konjugace: Preterite Tense.
pil jsem
vaše dítě
on ona pil
my pili jsme
vy bebisteis

Preterite/pretérito ve španělštině: jak to vytvořit a naučit se to! Jednoduché animované vysvětlení pro začátečníky.

jaká je preteritní forma escribir?

Jak spojujete psaní?

Pro konjugaci preterite tense přejděte na Escribir preterite tense konjugace.

Zápis konjugace: přítomný čas.
píšu
vaše píšete
on ona píše
ns. psali jsme
vs. píšete

Jaký čas je psaní?

Escribir je španělské sloveso, které znamená psát. Escribir je konjugován jako pravidelné ir sloveso v předurčený čas . Escribir se objevuje na plakátu 100 nejpoužívanějších španělských preteritních časových sloves jako 3. nejpoužívanější pravidelné ir sloveso.

Jaký je současný pokrok escribir?

Shrnutí lekce
Předmět Zájmeno Přítomný čas Průběhový přítomný čas
píšu píšu
vaše píšete ty píšeš
on ona ty píše píše
my psali jsme píšeme

Jaká je současná yo forma escribir?

Pomocí níže uvedené tabulky se můžete naučit, jak spojit španělské sloveso escribir v přítomném čase.

Režim: Orientační.
Osobní zájmeno Časování
píšu
Vy píšete
On ona píše
Nás psali jsme

Jaký je infinitivní tvar escribir?

-ir Slovesa
Infinitiv Definice Zastavit
psát psát napsat-
zahrnout zahrnout včetně-
požádat objednat ped-
nechat dovolit povolení-

Jaká je současná forma konjunktivu escribir?

Pomocí níže uvedené tabulky se můžete naučit, jak spojit španělské sloveso escribir v přítomném čase konjunktivu.

Mód: Subjunktiv.
Osobní zájmeno Časování
písař
Vy napsat
On ona písař
Nás Pojďme psát

Jaké jsou různé formy escribir?

Sloveso napsat
  • psát = psát.
  • forma gerundia = psaní na stroji.
  • minulé příčestí = psané.

Jak spojujete escribir v přítomném čase?

Pomocí níže uvedené tabulky se můžete naučit, jak spojit španělské sloveso escribir v přítomném čase.

Režim: Orientační.
Osobní zájmeno Časování
píšu
Vy píšete
On ona píše
Nás psali jsme

Jak konjugujete escribir v Preteritu?

Pro konjugaci přítomného času přejděte na Konjugace Escribir – přítomný čas.

Zápis konjugace: Preterite Tense.
napsal jsem
vaše napsal jsi
on ona napsal
my psali jsme
vy napsal jsi

Mění se kmen zápisu?

Pokud se chystáte ovládat španělská slovesa, jako je escribir, musíte být schopni určit, do které skupiny sloveso patří: pravidelné (dodržuje pravidelná pravidla časování pro slovesa -ar, -er a -ir), kmen-měnící (morfy v závislosti na tom, jak je používáte ve větě), změna pravopisu (v některých formách se mění pravopis souhlásek ...

Jaké jsou formy Bebera?

Konjugace nápoje: přítomný čas
bebo
vaše miminka
on ona dítě
my pijeme
vy miminka

Jaký je současný čas slova Beber?

Předmět Zájmena Přítomný prostý Překlad
bebo piju
vaše miminka pijete
on ona ty dítě on/ona pije – ty (formálně) piješ
my my pijeme pijeme

Jaký je předběžný čas v portugalštině?

Preterite (jednoduchý minulý) časToto napětí je používá se k popisu akce, která se stala v minulosti a která je nyní dokončena . Chcete-li vytvořit předběžný čas, použijte následující průvodce pro pravidelná slovesa. Koncovky vytištěné tučně lze umístit na kmen běžných sloves AR, ER a IR, která chcete spojit.

Jaký je infinitiv slova escribir?

-ir Slovesa
Infinitiv Definice Zastavit
psát psát napsat-
zahrnout zahrnout včetně-
požádat objednat ped-
nechat dovolit povolení-